son caios
i illot
de sa galera

foto antiga

HISTÒRIA I PATRIMONIL’illot de sa Galera està catalogat com a bé d’interès cultural (BIC)


Es troba situat just davant el caló de Son Caios a uns 150 metres de la costa, separat per un estret de poca profunditat. Fa uns 50 metres de llarg i la seva màxima elevació és de 7’3 metres. Tot i que no se sap amb certesa l’origen del seu topònim es creu que pot ser degut al naufragi o varada accidental d’alguna galera.

Les troballes que s’hi han fet el converteixen en un dels jaciments més importants de l’època púnica de la Mediterrània occidental, confirmant una història d’activitat humana de 4.000 anys i la presència de cabanyes i materials que daten de les èpoques pretalaiòtica, talaiòtica o púnica.

A la part oriental hi ha una petita cova funerària de planta circular i estructura semiesfèrica que els arqueòlegs daten a l’edat de bronze (1.000 a 3.500 anys aC). A la part central hi ha restes dels fonaments d’una construcció suposadament posttalaiòtica de planta possiblement quadrangular. A la part de llebeig hi ha restes d’una antiga pedrera, excavada a poca distància de la mateixa vorera.3

Veure ubicació

ecosistema marí

L’illot de sa Galera està envoltat de praderies de posidònia. En aquest hàbitat es poden trobar espècies de peixos com l’oblada (Oblada melanura), el sarg (Diplodus sargus), l’esparrall (Diplodus annularis), el pagre (Pagrus pagrus), la saupa (Sarpa salpa), el serrà (Serranus cabrilla) o la donzella (Coris julis).

A més, també s’hi poden trobar espècies d’equinoderms com l’eriçó (Paracentrotus lividus) i l’estrella de mar (Asterina pancerii), espècies epífites que viuen damunt les fulles de posidònia com Electra posidoniae, un briozou que forma tires blanquinoses, i crustacis o gasteròpodes com el Idotea hectica i el Diaphorodoris papillata, respectivament.

Finalment, les meduses que podem trobar si nedam en aquesta platja són l’acàlef luminescent (Pelagia noctiluca), de naturalesa extremadament urticant, la medusa comuna (Aurelia aurita), que té una picada dolorosa, la medusa ou ferrat (Cotylorhiza tuberculata), amb una picada molt lleu, i l’hidrozou barqueta de Sant Pere (Velella velella), que no produeix picada.

seguretat, serveis i accessibilitat

NO ACCESSIBLE

ZONA DE BANY DE BAIX RISC

AUS D'INTERÈS


En tractar-se d’un petit illot, en aquesta zona es poden observar algunes aus marines típiques, especialment el corb marí (Phalacrocorax aristotelis), que es pot veure tot l’any nedant i pescant prop de la costa o damunt les roques de la zona. També s’hi poden observar durant tot l’any gavines com la gavina de potes grogues (Larus michahellis) i la gavina roja (Larus audouinii), espècie endèmica de la Mediterrània.

A més, durant la tardor i l’hivern es poden observar a la zona altres espècies d’aus marines com el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) i la gavina (Croicocephalus ridibundus).